ÇEVRE POLİTİKAMIZ

* Başta çalıştığımız ana sanayilerimiz olmak üzere, faaliyet gösterdiğimiz plastik ve kalıp sektöründe hizmet verdiğimiz tüm müşterilerimize ,çevre bilincinde olarak ve tüm çalışanlarımızın katılımıyla;
* Temiz ve sağlıklı bir çevre için, faaliyetlerimiz sırasında ortaya çıkan,çevre üzerindeki olumsuz etkilerimizi minimize etmeyi ,çevre kirliliği oluşmadan kaynağında önlemeyi,çevresel performansımızı sürekli iyileştirmeyi,
* Tekrar kullanımı ve geri dönüşümü mümkün olan kaynakların kullanımını arttırarak ,atıklarımızı azaltmayı ,
* Çevresel hedeflerimizi belirleyerek ve izleyerek , proseslerimizin verimliliğini arttırmayı,atıklarımızı minimize etmeyi,yasal ve diğer hükümlülüklerimizi yerine getirerek,enerji ve doğal kaynaklarımızı verimli kullanmayı,
* Çevre ile ilgili acil durumlar için yapılacak çalışmalarda önlemlere ilişkin bilinçlendirme eğitimleri verilmesi,bu durumların çevreye ve insana zarar vermeden engellenmesini sağlamayı taahhüt ederiz.